Mikrotik Hotspot User Manager kolay kullanımı ve basit ara yüzü ile kullanıcı – kullanıcı grupları yönetiminde kullanıcılara özel ya da gruplara özel sınırlandırma limitlendirme yapmamızda bize kolaylıklar sağlar.
MIKROTIK HOTSPOT USER MANAGER YÖNETİCİ GİRİSİ
Erişim için gerekli URL: http://MIKROTIK_IP_ADRESI/userman
Default Kullanıcı admin’ dir şifre tanımlı değildir.
Usermanager ara yüzünde yöneticiler menüsünden yeni şifre tanımlayabilir yeni yönetici oluşturabilirsiniz.


Kullanıcı oluştururken hatalı olmaması için sıralamamız şu şekilde olmadır.
İlk olarak Profillerden Kısıtlamamaları daha sonra profili en son kullanıcıyı oluşturmalıyız.

KISITLAMA OLUŞTURMA

 

 
İlk olarak Profillerden kısıtlama oluşturuyoruz.
Profiller / Kısıtlamalar / Ekle / Yeni
Kısıtlama Detayları
İsim: Kısıtlama İsmi. Örneğin 1Mbs-down/512K-upload
Sınırlar
İndir: Download Kotası
Gönderme: Upload Kotası
Transfer: Toplam Kota
Oran Limitleri 
Oran Limiti Rx Tx :  Anlık download ve upload limiti
Çekim oranı: Rx Tx:Patlama noktası
Çekim başlangıcı Rx Tx:Patlama noktası başlangıç limiti
Dak. Oranı Rx-Tx: Patlama noktası süresi
 
KULLANICI PROFİLİ OLUŞTURMA
İkinci olarak kullanıcı profili oluşturuyoruz.Profiller / Yeni Profil Oluştur [+]  basıyoruz.
Profile vermek istediğimiz ismi yazıyor
Kullanıcılar İçin İsim: Bu profile ait kullanıcılar için ekstra tanımlama
Geçerlilik: Bu alana profilin süresini atıyoruz. Örneğin bu profile atanan kullanıcı 1 aylık kullanıcı olsun. Kullanım süresi 1 ayı doldurduktan sonra hesap otomatik olarak pasif olur.
48h =48 saat(48 Hours)
2d =2 gün(2 Day)
1m = 1 ay(1 Moth)
(ingilizce’de saat gün ay baş harfleri küçük harfle)
Başlar:  İlk girişten itibaren: Kullanıcı hotspot ara yüzünden giriş yaptıktan sonra geçerlilik süresi işlemeye başlar.
Şimdi: Kullanıcı profili atanır atanmaz geçerlilik süresi işlemeye başlar.
Paylaşılan kullanıcılar: Profile atanan kullanıcının aynı anda online olabileceği client sayısını belirtir.
Profili kaydet dediğimizde işlem tamamlanır ve profil kaydedilir.


YENİ KULLANICI OLUŞTURMA

Son olarak yeni kullanıcıyı oluşturuyoruz.
Kullanıcılar / Ekle /  Bir
Ana
Kullanıcı ve şifreyi yazıyoruz
Devre Dışı Bırakıldı: Seçilen kullanıcıyı devre dışı bırakır
Kısıtlamalar
Paylaşılan kullanıcılar:
Özel Bilgiler
Profil ata: Kullanıcıya atacağımız profili seçiyoruz.

TOPLU KULLANICI EKLEME
Ana
Kullanıcı sayısı: Eklemek istediğimiz kullanıcı sayısı
Kullanıcı Ön Eki: Eklemek istediğimiz kullanıcılara ön ek verebiliriz. Örneğin Apartman ismi X Apartmanı toplu olarak oluşturduğumuz kullanıcı isimlerini hatırda kalması için X Apartmanı ön eki ile oluşturabilir.
Şifre girişi aynı: Şifre ve kullanıcı adı aynı

Hotspot User Manager Türkçe Dil paketi Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz.