Sitene Ekle Elektra Personel Yönetimi Resimli Anlatım Eğitim ~ Elektra Destek,Satış Marmaris, Bodrum

Elektra Personel Yönetimi Resimli Anlatım Eğitim

Merhaba. Bu yazımızda Elektra Marmaris Destek-Satış olarak size Elektra Otel Programlarının Personel modülü ile ilgili resimli ufak bir giriş eğitimi vereceğim

Elektra Personel Yönetiminde;

-SGK ya tabi işçi ve idari personelin, aylık, günlük, saatlik ücret üzerinden netten brüte, brütten nete maaş tahakkuklarını yapabilirsiniz,

-Kanuni parametreleri tek tuş ile güncelleyebilirsiniz,

-SGK online işe giriş ve İşten ayrılış bildirgesini tek tuş ile verilebilirsiniz,

-Çalışan personellerin tüm özlük bilgilerini kaydedebilir, istenen kriterler ile raporlayabilirsiniz,

-Firmanızın çalışmakta olduğu banka için, Banka maaş ödeme listesi alabilirsiniz,

-Kıdem ve İhbar tazminatını bir veya birden fazla personel için hesaplatabilir, tek tuş ile bordroya aktarabilirsiniz,

-Yıllık izin , ücretli izin ve ücretsiz izin girişini yapabilir, Yıllık izin takibini yapabilir, tarihlerine göre personellerin bordrolarına otomatik puantaj oluşturabilirsiniz,

-Bordro hazırlanma işlemini sicil bazında veya tüm personel için standart puantaj işlemleri üzerinden yapılabilirsiniz,

-E-bilgirge dosyası oluşturabilir ve e-bildirge sitesine yükleyebilirsiniz,

-Tüm resmi bildirgeleri hazırlayabilirsiniz (Tuik verileri, Polis ve jandarma kimlik bildirimi, İşkur İşgücü çizelgesl, SGK formları)

Firma kartı içerisinde; takip işlemleri SGK işyeri dosyası bazında takip edilmektedir.
Tanımlanan bilgiler, SGK Online işe giriş işten ayrılış, e-bildirge hazırlama, bordro raporlarında ve sicil raporlarında verilerin otomatik gelmesini sağlamaktadır.

Kısa Adı; Ana ekranda firma değiştirme işlemlerinde hızlı geçişi sağlamak için verilen isimdir.
Ünvanı;  Firma ticari ünvanı.
İş Kolu;  SGK işyeri dosyasının kayıtlı olduğu İş Kolu işaretlemesi yapılır, Online İşe Giriş ve İşten ayrılış bildirgesinde otomatik olarak dolu gelmesi sağlanır.
Sicil no; İşyeri Sicil Numarası 21 karakter doldurulmalıdır.
CD; Kontrol numarası 2 karakter doldurulmalıdır.
SGK Kullanıcı bilgileri; Online işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için otomatik bağlantı kurmayı sağlar.
Kayıtlı olan SGK işyeri dosyalarının(Firmaların) listesi
 İşletmedeki departman listesi oluşturulur.
Departman tanımlarında , departman kodu ve departman adı tanımlamak yeterlidir.
Departman müdürü ve departman şefi bilgi için isteğe bağlı olarak tanımlanabilir.

Çalışan personellerin hangi pozisyonda çalıştığını belirlemek için oluşturulan tanımlamalardır.
Pozisyon tanımı, departman seçimi yapıldıktan sonra pozisyon kodu ve adı yazılarak tamamlanır.
Bütçe işlemleri pozisyon bazında yapıldığı için her pozisyonun bütçe rakamları girilerek gerçekleşen rakam ile karşılaştırılması sağlanmaktadır.
Personel sicil kartında, var olan pozisyonlardan seçerek kayıt oluşturulmaktadır.
Pozisyon tanımlarında değişiklik yapmak için kayıt seçilerek ‘yenile’ butonuna basılmalıdır.
 Mesai tanımları ekranı (Esas Kazançlar), programının kurulumdan sonra ekranın ilk açılışında standart mesai tanımları yüklenmektedir.
İşletmenin çalışma şekline istinaden yeni eklenen mesai tanımında;
-Kesinti yapılacaklar işaretlemesi yapılmalıdır. (‘0’ kesinti yok , ‘1’ kesinti var)
-Katsayı, mesain katsayısını belirtir. (Ör: Çalışılan resmi tatile 1 gün puantaja 2 günlük ücret hesaplanması)
-UIZN (Ücretli İzin), Personel izin takip çizelgesinde girilen izin türünün hangi mesai olduğunun belirlenmesi aşamasında listelenmesi istenen mesailerdir.
Ücretli Yıllık İzin mesai satırında UIZN 1 olduğu için , izin ekranında girilen ücretli iznin ilgili mesai tanımına eşit olduğu tanımlanabilmektedir.
Aylık kanuni parametreler de ‘Standart mesaileri aktar’ işleminden sonra mesai tanımı yapılırsa aylık parametreye manuel eklenmelidir.
 Her yıl için 6 şar aylık açıklanan kanuni parametrelerin bulunduğu ekrandır.
Kayıtlı parametre seçilerek, Aktif olan firma, ay, yıl ve bordro tipi için tüm bordrolar standart oluşturulur.
Parametre oluşturma işlemi, TALYA BİLİŞİM tarafından 6 aylık dönemler halinde sisteme yüklenen bilgileri, kullanıcıların yıl, ay, bordro tipi bilgilerini seçerek parametreleri güncelle butonu ile otomatik yapılmaktadır.
Parametreler, vergiler sekmesi için;
-Gelir vergisi matrahı ve oranlarını,
-Sakatlık derecesine göre gelir vergisi indirim tutarları,
-Kıdem tazminatı tavanı,
-İşsizlik Sigortası oranları,
-Damga vergisi oranı,
SSK sekmesi için;
-SGK prim oranları,
-SGK Tavan ve Taban tuturı,
-Asgari geçim indirimi tutarında kullanılacak tutar(Mali yılın ilk döneminde açıklanan taban ücret),
-Aylık çalışma gün ve saat sayısı.
Mesailer ve Ekler sekmesi; Bu ekrandaki tanımlamalar, bir sicil için bordro oluşturulurken otomatik gelmesi istenen gün sayıları tanımlanır ( bordrodaki gün sayısı personelin giriş çıkış tarihine göre artmakta veya azalmaktadır).
Her işyeri için değişken bir veri olduğundan sistem tarafından otomatik doldurulmamaktadır.
Standart Mesaileri aktar butonu ile tanımlanmış olan mesailer eklenir ve gün sayıları tanımlanır.

 Takıldığınız veya destek almak istediğiniz bir konu eğitim,yıllık bakim gibi anlaşmalarımızla her zaman hizmetinizdeyiz. İletişim 0507 786 03 47

0 yorum:

Yorum Gönder