Sitene Ekle Elektra E-Fatura Kullanım Resimli Anlatım ~ Elektra Destek,Satış Marmaris, Bodrum

Elektra E-Fatura Kullanım Resimli Anlatım

  Merhaba. bu yazımda size Elektra E-Fatura Kullanımını anlatmaya çalışacağım.

Elektra E-Fatura ;

Konfigürasyon Tablosu

Kurulum işlemleri , İşletmelerde kullanılan Elektra V4 ve Elektra Ticari Set V4 programlarında yapılmalıdır.
Aşağıda belirtilen sıra ile işlemlerin yapılmasına özen gösteriniz.

1 - Konfigürasyon tablosu için;
Ø ETSv4/ElektraV4 Güncel versiyon kullanılmalı ve güncel EFaturaEntModul.dll dosyası program klasörü içerisinde bulunmalıdır.
Ø ETS için; Sistem  > Temel Tanımlar > Genel parametreler ekranından Konfigürasyon tablosunu açınız.
ElektraV4 için; Sistem > Kuruluş > Konfigürasyon tablosu,
Ø Bölüm Kolonuna ‘Efatura’ yazarak filtreleme yapınız,
Ø ‘Efatura Aktif’ parametre değerini  1 yapınız(Sadece ETS v4 için) ,
Ø ‘EFatura Calisma Yontemi (0=Yok,1=Entegrator,2=Portal,3=DirekEnt) ‘ parametre değerini 1 yapınız.
Ø ‘Entegrator Kullaniliyor’ parametresini 1 yapınız.
Ø Fatura ekranına girerek, değişiklik yapılan parametrelere göre, yeni parametrelerin oluşmasını sağlayınız.
Ø Tekrar Konfigürasyon tablosuna girerek Bölümde Efatura filtresi verdiğimizde yeni parametrelerin oluştuğunu göreceğiz,(‘E-Fatura Dll den Yuklensin’ ve ‘Entegrator Firmasi’ )
Ø ‘Entegrator Firmasi’ parametre değerine anlaşma yapılan Özel entegrasyon bilgi girilmelidir.(Örn:  Efinans için: cybersoft, izibiz, ingbank)

Ø Parametreler belirtildiği gibi düzenlendikten sonra fatura ekranında Efatura butonları aktif olacaktır, Genel bakım butonu kullanılarak yeni view lerin oluşturulması ve tanımlanan firmaya göre yeni parametrelerin oluşturulması sağlanmaktadır.


Tanımlamalar

Ø ETSv4 için, Sistem > Temel Tanımlar > Şube tanımlarını açınız.
ElektraV4 için , Sistem > Kuruluş > Otel Bilgileri ekranını açınız.
Ø Fatura kesen mükellefin, e-Fatura üzerinde gönderici kısmına gelen bilgiler, şube tanımlarından gelmektedir.
Ø Dikkat edilmesi gereken alanlar ;
-         Yazışma Ünvanı,
-         Adres,
-         Vergi Dairesi,
-         Vergi Numarası (10 hane boşluk olmadan yazılmalı),
-         Ticaret Sicil No,
-         Mersis No,
Ø E-Fatura/e-Arşiv sekmesinde WSDL Adresi, Entegratör firmalara faturayı direk göndermemizi sağlayan web servis adresi doldurulmalıdır( Örn: eFinans için ; https://connector.efinans.com.tr/connector/ws/connectorService?wsdl )
Ø Entegratör kullanıcı adı ve şifresi tanımlanmalıdır.
Ø Fatura Ön Sabiti ; ETSV4 den gönderilecek e-Faturanın numarası 16 haneden oluşmaktadır, bunun ilk 3 ü harf ile başlamaktadır, Mükellef bu fatura koçanının hangi seri ile başlayacağını belirtmelidir(Örn: SER2015000000001 )
Dikkat edilmesi gereken husus: Bir ticari ünvana ait, ETS içerisinde her şube için ve Elektrada Ets den farklı olmak suretiyle her otel için Fatura serisinin farklı olması gerekmektedir.
Ø Gönderici Etiketi ve Posta kutusu ; aynı firmaya ait farklı birimlerin fatura gönderimi ve alımını ayırmak amacı ile kullanılmaktadır.


Ø Not: Kullanıcı adı ve Şifre bilgisini sorgulama ve gönderme aşamasında öncelikle Şube tanımlarındaki kullanıcı adı ve şifresi, eğer boş ise konfigürasyon tablosundaki kullanıcı adı ve şifresi kontrol edilmektedir.
Bu durumda konfigürasyon tablosunda tekrar tanımlamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Kullanımı

Ø Fatura Listesinde, Yeni fatura oluştururken faturada belirtilen cari firmanın vergi numarasının,  ‘Kayıtlı E-fatura Firmaları’ Listesinde olması durumunda sistem otomatik olarak E-fatura algılayıp gönderilecek bir E-fatura olarak kayıt oluşturmaktadır. E-fatura panelinde bulunan Gönder ve sorgula butonları, sağ tarafta bulunan faturanın durumuna göre kullanılmalıdır.(Örn: Gönderilecek sekmesi aktif iken E-fatura Gönder butonun kullanılması.)

Ø  E-fatura gönder butonu, kayıtlı faturaların Entegratör firmaya direk olarak gönderilmesi için kullanılmaktadır.
Ø E-fatura sorgula butonu, gönderilen faturanın Entegratörün Şema kontrolünden geçip geçmediğini, başarılı bir şekilde iletilip iletilmediğini ve Ticari faturaların Kabul veya Ret edildiğinin öğrenilmesi, gönderilen faturaların sorgulanması için kullanılmaktadır.
Ø  E-faturaya kayıtlı bir firmadan mal veya hizmet alımında satıcının gönderdiği faturaların sorgulanarak fatura kaydı olarak ETS ye aktarımı için kullanılmaktadır.(ETSv4 için geçerlidir.)


Ø  Satıcı Firmaların göndermiş olduğu Ticari Faturaların Kabul edilmesi veya Ret edilmesi için kullanılmaktadır.
Ø  ‘E-Fatura No Ver’ Butonu, E-fatura numarasını sistem fatura gönderirken otomatik vermektedir, alternatif olarak fatura gönderiminden önce ‘E-fatura  No Ver’ butonu kullanılarak, entegratöre yüklemeden önce e-fatura numarası verilebilir.
Ø ‘Kayıtlı E-fatura firmaları’ butonu; verileri Talya Setup veritabanında tutmaktadır, Fatura kaydı esnasında faturanın e-fatura olup olmadığının kontrolü bu listeden yapılmaktadır, E-Fatura gönderimini kayıtlı firmalar listesinde bulunan posta kutusu aracılığıyla yapmaktadır.
Not: Efaturaya kayıtlı firma listesi program kullanıcısı tarafından belirli periyodlar ile yada önbüro içerisinde parametrik olarak gün sonu işlemleri aşamasında otomatik olarak güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir.
‘Genel bakım’  butonu , tablo alanlarını ve view düzenlemesini yapmaktadır.
‘Efatura Sayaç’ butonu, kullanıcı müdahalesi veya yanlış verilen e-Fatura numarasından dolayı sıradaki numarayı verebilmesi için, oluşturulan son e-Fatura numarası verilerek daha sonraki fatura numarası düzenlemesi yapmak için kullanılmalıdır.
 Ø ‘Efatura durumları’ , kayıtlı e-faturaların durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılmalıdır.(Örn: e-Fatura gönderimi için, gönderilecekler sekmesinin, E-Fatura sorgulama için ‘Cevap bekleyen’ sekmesinin kullanılması.)
Ø E-Faturanın yazdırılması yada görüntülenmesi program klasörü içerisinde bulunan Default.xlst şablonu kullanılmaktadır.
Not: İlgili Şablon entegratör firmanın web sayfasından edinilebilir, e-Fatura Logosu eklenebilir.(Banka Iban,Hesap no, Sermaye,Merkez şube bilgileri Xml içerisinden eklenmektedir.)


0 yorum:

Yorum Gönder